Możliwa katastrofa w Polsce. Ekstremalne zjawiska spustoszą kraj?

Wojciech Kozicki
08.10.2018  16:09
Możliwa katastrofa ekologiczna w Polsce
Możliwa katastrofa ekologiczna w Polsce Fot: East News/Tomasz Kawka

Grożą nam huragany, sztormy, powodzie i załamanie gospodarki. Jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie działania, Łódź zamieni się w pustynię. 

Jak podaje onet.pl, obecna strategia „Bezpieczeństwo  Energetyczne i Środowisko – perspektywa  do 2020 r.” ma zostać wycofana. Zastąpi ją „Polityka ekologiczna państwa 2030”. Najpóźniej w 2019 roku zostanie przyjęty raport. Pomoże on np. realizować cele polityczno klimatyczno – energetycznej na szczeblu narodowym (m.in. konwencje z Rio).

ZOBACZ TEŻ: Polska zostanie nagle bez prądu? Grozi nam blackout

„Polityka ekologiczna państwa 2030”

Średniookresowa strategia „Polityczna ekologiczna państwa 2030” - są to wskazane cele, kierunki inwestycji i projekty strategiczne, które powinny znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich dokumentach strategicznych. Prace nad nią koordynowało Ministerstwo Środowiska.

Raport porusza takie kwestie jak m.in. bezpieczeństwo biologiczne, klimat akustyczny, odpady, pola elektromagnetyczne, powietrze, służby ochrony środowiska, zasoby geologiczne, zmiany klimaty (adaptacja i mityzacja), system finansowania ochrony środowiska, technologie środowiskowe.

Ekstremalne zjawiska pogodowe w Polsce

Autorzy raportu ostrzegają, że w Polsce będą występować ekstremalne zjawiska pogodowe (scenariusze klimatyczne). Najpowszechniejsze w kolejnym dziesięcioleciu będą długie fale upałów oraz intensywne opady deszczu powodujące zalania i podtopienia (zagrożenie dla obszarów inwestycyjnych).

Kolejnym zagrożeniem mogą być osuwiska w rejonach górskich i wyżynnych. W raporcie znalazło się także ostrzeżenie przed zwiększoną intensywnością huraganów. Finalnie ucierpi cała gospodarska, bo mogą zacząć zamierać turystyka, przemysł drzewny i gospodarka leśna.

Będzie też sporo nawałnic, a funkcjonowanie transportu w Polsce będzie zagrożone. Poziom wód gruntowych zacznie się obniżać, a to spowoduje m.in. zmniejszenie się różnorodności biologicznej (gatunki inwazyjne zastąpią rodzime). Zmniejszą się też zasoby wodne kraju, pogorszy się stan drzewostanów i roślin uprawnych. Sieci energetyczne mogą ulegać awariom z powodu przeciążenia, szczególnie w okresach letnich.

ZOBACZ TEŻ: Bałtyk zamieni się w strefę śmierci. Odkrycie na dnie morza

Katastrofy pogodowe w Polsce

W niebezpieczeństwie jest też energetyka. Z powodu np. opadów śniegu Polaków czekają kilkudniowe przerwy w dostawie prądu. Zagrożone będzie również zdrowie Polaków. Nasilą się choroby układu krążenia i układu oddechowego.

Co prawda z powodu rosnących temperatur wydłuży się okres wegetacyjny, ale rolnictwo w Polsce ucierpi z powodu susz i pożarów. Zimą temperatury również będą znacznie niższe, co spowoduje uszkodzenie dróg i placów.

Półwysep Helski i Wybrzeże Środkowe w niebezpieczeństwie

Zmiany klimatu doprowadzą do coraz częstszych i silniejszych sztormów. Wybrzeże będzie ulegać erozji, a wody gruntowe ucierpią z powodu zasolenia. Tym samym coraz częściej występować będą powodzie od strony morza.

Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalne trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na rolnictwo, budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową – ostrzegają autorzy raportu „Polityczna ekologiczna państwa 2030”.

Łódź stanie się pustynią?

Jako obszar szczególnie zagrożony suszami, a nawet pustynnieniem, wskazano województwo łódzkie. 90% jego terytorium jest zagrożone wystąpieniem opadów poniżej 400 mm rocznie.

ZOBACZ TEŻ: Stephen Hawking przewidział koniec świata. Ziemia zamieni się w skwierczącą kulę ognia

Zmiany klimatu doprowadzą również do coraz silniejszej eutrofizacji wód przejściowych, przybrzeżnych i śródlądowych. Ludziom grozi zagrożenie życia z powodu stresu termicznego i zanieczyszczonego powietrze. 

Jeśli ocieplenie klimatu nie zostanie powstrzymane, mogą wystąpić zagrożenia ruchami masowymi ziemi, szczególnie w województwie małopolskim. Konieczna będzie zmiana standardów technicznych w sektorze budownictwa. Osuwiska mogą zagrozić np. terenom rolnym, liniom telekomunikacyjnym i gazociągom.

ZOBACZ TEŻ: Temperatura rośnie. Ludziom zostało kilkadziesiąt lat na Ziemi

Rzadkie zjawiska pogodowe:

Niezwykłe zjawiska pogodowe:

Przeczytaj więcej
Komentarze