Rakotwórcza chmura nad Polską. Kraj stał się "fioletową plamą"

Wojciech Kozicki
31.10.2018  12:13
Smog i zanieczyszczenie powietrza w Polsce
Smog i zanieczyszczenie powietrza w Polsce Fot: East News/Albin Marciniak

Jakość powietrza w Polsce pogarsza się, poziom skażenia rośnie. Europejska Agencja Środowiska opublikowała raport, który wskazuje 20 miast w Europie najbardziej skażonych rakotwórczym Bendo(a)piranem. Aż 19 znajduje się w Polsce.

Raport Europejskiej Agencji Środowiska, którego podstawą są badania jakości powietrza, pokazuje, że Polska na mapie Europie nie jest już czerwoną, a fioletową plamą. Rośnie stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10, ozonu i związków siarki. Wciąż przekracza limity i wytyczne UE i Światowej Organizacji Zdrowia.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce - źródła i wpływ na zdrowie

„Wirtualna Polska” ostrzega, że najbardziej zanieczyszczone powietrze w Polsce jest w Nowej Rudzie. Roczne maksymalne stężenie BAP na 12 nanogram na metr sześcienny zostało przekroczone 18-krotnie. Źródłem zabójczego zanieczyszczenia są m.in. spaliny samochodowe, piece i kotły.

Portal euractiv.pl zwraca uwagę, że głównymi „zabójcami” są pojazdy napędzane paliwami kopalnymi, elektrownie, rolnictwo, systemy centralnego ogrzewania i składowiska odpadów. To właśnie z ich powodu Europejczycy cierpią na niewydolność krążenia, astmę i raka płuc.

Przyczyn fatalnej jakości powietrza w Polsce jest kilka. Jeśli chodzi o całkowitą emisję zanieczyszczeń, to według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, głównym źródłem pyłu zawieszonego i dominującym źródłem zarówno WWA, jak i związków z grupy dioksyn są w Polsce „procesy spalania poza przemysłem”. Pod tą nazwą kryją się przede wszystkim zanieczyszczenia generowane przez domowe piece, kotły i kominki opalane węglem i drewnem. Są to zazwyczaj prymitywne urządzenia o niskiej – można przeczytać w danych opublikowanych przez „Krakowski Alarm Smogowy”.

Zagrożenie jest poważne. Z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce umiera przedwcześnie 44,5 tys. osób. W Europie odnotowuje się 420 tys. przedwczesnych zgonów. Portal euractiv.pl podaje, że umiera jednak ponad pół miliona osób.

Europosłowie domagają się, by kraje członkowskie UE zwiększyły swoje zobowiązanie dotyczące walki z zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatycznymi. Jak przypomina euractiv.pl, przyjęto rezolucję mają na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie wzrostu średniej temperatury na Ziemi. Budżet Unii Europejskiej ma być powiązany ze zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi walki z ociepleniem klimatu.

ZOBACZ TEŻ: Temperatura na świecie rośnie. "Ludziom zostało tylko kilkadziesiąt lat na Ziemi"

Smog w Polsce:

Przeczytaj więcej
Komentarze