18+

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.

Copyright 2009-2019, Eurozet Sp. z o. o.

Duda zdecydował

Uwaga! Stan wyjątkowy w Polsce!

Wojciech Kozicki
02.09.2021  16:57
Jest rozporządzenie prezydenta. Duda ogłosił STAN WYJĄTKOWY
Jest rozporządzenie prezydenta. Duda ogłosił STAN WYJĄTKOWY Fot: Piotr Molecki/East News

Stało się! Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję i wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Czy Sejm zdecyduje się uchylić rozporządzenie?

Tak jak się można było tego spodziewać, prezydent Andrzej Duda zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w regionie Polski graniczącym z Białorusią w części województw lubelskiego i podlaskiego. Decyzja wchodzi w życie w ciągu kilku godzin od ogłoszenia, a stan wyjątkowy ma obowiązywać 30 dni.

Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Duda wydał rozporządzenie

Jak wyjaśnił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, wniosek był w ostatnich dniach "wnikliwie analizowany" przez prezydenta i jego doradców. Andrzej Duda podjął decyzję po konsultacjach w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Dzisiaj, dosłownie przed chwilą prezydent podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie wskazanym we wniosku przez Radę Ministrów. To jest mniej więcej 3-kilometrowy pas województwa lubelskiego i województwa podlaskiego, to jest granica Polski z Białorusią – ogłosił Błażej Spychalski.

W poniedziałek zbierze się Sejm, który ewentualnie będzie mógł uchylić prezydenckie rozporządzenie. Zgodnie z konstytucją, rozporządzenie musi być poddane dyskusji i głosowaniu w parlamencie w ramach „kontroli parlamentarnej”. Spychalski jest jednak pewien, że „każda siła parlamentarna, każdy polski poseł przede wszystkim dba o bezpieczeństwo Polaków, dba o bezpieczeństwo naszych obywateli i z całą pewnością będzie podejmował w ramach dyskusji i podczas głosowań takie decyzje, które są decyzjami w pełni odpowiadającymi sytuacji, która dzisiaj ma miejsce”. Dodał, że podobne decyzja zapadły również  na Litwie i Łotwie, by mogły maksymalnie chronić swoje granice oraz granice UE.

Prezydent musiał wyważyć dwa rodzaje dóbr - bezpieczeństwo granic i swobody obywatelskie. Ta decyzja daje naszym służbom więcej kompetencji, ale prezydentowi zależało, żeby rozwiązania były jak najmniej dotkliwe dla obywateli – powiedział Błażej Spychalski.

Rozporządzenie o stanie wyjątkowym oznacza następujące ograniczenia:

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;
  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach;
  • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów;
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

logo Tu się dzieje