18+

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.

Copyright 2009-2019, Eurozet Sp. z o. o.

możemy zacząć się pakować

PiS WYPROWADZI POLSKĘ Z UNII EUROPEJSKIEJ? Jest wojna

14.07.2021  16:02
Polska wyjdzie z Unii Europejskiej? Wojna PiS ze Wspólnotą
Polska wyjdzie z Unii Europejskiej? Wojna PiS ze Wspólnotą Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Polka na wojnie z Unią Europejską. PiS nie zamierza wycofać się z łamania konstytucji i prawa unijnego, ani dostosować się do wyroku TSUE. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym doprowadzi do Polexitu?

Prawo i Sprawiedliwość dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej? Partia ani myśli przestrzegać unijnego prawa, wszak nawet z polską konstytucją ma duże problemy. To nic, że przed laty, wstępując do wspólnoty krajów europejskich, zgodziliśmy się na stosowanie prawa unijnego, dziś rząd chce się niewygodnej umowy pozbyć i wprowadzać swoje kontrowersyjne reformy całkowicie bezkarnie.

Wiosną Trybunał Stanu UE nakazał zaprzestanie stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To PiS się oczywiście nie spodobało i skierowali do polskiego, przychylnego sobie Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie, co jest ważniejsze - prawo polskie, czy wspólnoty. Warto pamiętać przy tym, że to ten sam TK, który na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego orzekł jesienią, że aborcja jest niezgodna z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny vs TSUE. Nadciąga Polexit?

W Trybunale Konstytucyjnym toczy się wielogodzinne postępowanie i raczej każdy się domyśla, jaki będzie jego wynik. Tymczasem TSUE reaguje na szokujące poczynania polskiego rządu i po raz kolejny nawołuje do zaprzestania buntu i łamania praworządności.

W wydanym dziś postanowieniu wiceprezes Trybunału Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji Europejskiej do czasu wydania ostatecznego wyroku. [...] Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

- czytamy w uzasadnieniu wyroku TSUE, sporządzonym przez sędzinę Rosario Silva de Lapuerta.

Uznawszy, że obowiązujące przepisy krajowe naruszają prawo Unii, Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE, w dniu 1 kwietnia 2021 r., skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - podaje PAP. - W ocenie Komisji sprzeczne z prawem Unii są "przepisy ustanawiające wyłączną właściwość Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do rozpoznawania zarzutów i zagadnień prawnych dotyczących braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego".

Polska miała też naruszyć prawo UE, ponieważ powierzyła "Izbie Dyscyplinarnej, której niezawisłość i bezstronność nie są zagwarantowane", możliwość orzekania w sprawach "dotyczących statusu sędziów i asesorów sądowych oraz pełnienia przez nich urzędu, takich jak z jednej strony sprawy o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowe aresztowanie sędziów lub asesorów sądowych oraz z drugiej strony sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego i sprawy z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku".

PiS łamie praworządność?

Kwestia praworządności w Polsce od miesięcy budzi poważne wątpliwości Unii Europejskiej i może doprowadzić między innymi do zawieszenia w wypłacaniu dopłat dla Polaków, a nawet blokady środków na odbudowę gospodarki po pandemii.

Po pierwsze, Trybunał nie ma prawa orzekać w tym składzie, ponieważ sprawa zgodności traktatów, jak również mechanizmów dotyczących stosowania postępowań zabezpieczających, została przesądzona prawomocnie przed Trybunał Konstytucyjny już dawno temu. Po drugie, nie może być tak, że człowiek ląduje w Trybunale Konstytucyjnym bezpośrednio z ław poselskich. Człowiek, który był zaangażowany w dewastacje wymiaru sprawiedliwości, a Piotrowicz jest tego symbolem - grzmiał w środę Borys Budka.

Były szef PO przypomniał, że faktycznie, konstytucja stoi ponad traktatami unijnymi, ale PiS łamie i przepisy wspólnoty, i te zawarte w polskim prawie. Zwróciłteż uwagę na fakt, że sprawę w TK prowadzi były polityk PiS, a kiedyś prokurator PZPR, co już budzi poważne wątpliwości co do bezstronności.