18+

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.

Copyright 2009-2019, Eurozet Sp. z o. o.

BEZ ŻADNEGO TRYBU

PiS zbuduje mur na granicy. BĘDĄ ZABIERAĆ POLAKOM DOMY!

13.10.2021  10:26
PiS buduje mur na granicy. Wyda majątek, zabierze Polakom domy
PiS buduje mur na granicy. Wyda majątek, zabierze Polakom domy Fot: Fotokon/Shutterstock, mitr1ch/Shutterstock

Polska buduje mur na granicy - PiS nie planuje odwrotu i zamierza odgrodzić się od problemów. Aby zrealizować swój najnowszy plan, będą zabierać ludziom domy, a na samą budowę zapory wydadzą ponad 1,5 miliarda złotych!

Rząd PiS znalazł świetny sposób na pozbycie się problemów - zwyczajnie się od nich odgrodzi. Podobne przypadki znała już historia, mur stawiali kiedyś Niemcy, a całkiem niedawno Kim Dzong Un. Teraz to samo zrobić zamierza Jarosław Kaczyński. I planuje wydać na to gigantyczne pieniądze.

Prawo i Sprawiedliwość straszy Polaków wojną hybrydową, jednocześnie odcinając dziennikarzy od granicy polsko-białoruskiej, by obywatele nie dowiedzieli się, co dokładnie się tam wyprawia. Tymczasem media w ostatnich godzinach obiegła wieść, że w lesie, na nocnym mrozie przetrzymywane są dzieci. Dopiero co władza zapewniała, że te trafiły do specjalnych ośrodków i mają odpowiednią opiekę.

PiS zbuduje mur na granicy

Żeby pozbyć się problemu nielegalnych migrantów i podburzającego sytuację Aleksandra Łukaszenki, PiS zamierza zbudować na granicy Polski i Białorusi wielką zaporę. Sami nazywają to przedsięwzięcie murem, a projekt ustawy o nim skierowali już do Sejmu. W środę został on przekazany do Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Już we wtorek wieczorem minister spraw wewnętrznych i administracji informował, że Rada Ministrów przyjęła zgłoszony przez MSWiA projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Projekt zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu - oznajmił.
Wybudowanie odpowiedniej do zagrożeń bariery wzdłuż granicy państwowej przyczyni się do skutecznego przeciwdziałania nielegalnej migracji. Stąd konieczność pilnego przygotowania ustawy i podjęcia jak najszybciej prac w zakresie wybudowania odpowiednich budowli i zainstalowania urządzeń, składających się na projektowaną barierę

- czytamy z kolei w uzasadnieniu projektu.
Sejm sprawą muru zajmuje się w trybie ekspresowym - PiS wybitnie zależy na szybkiej budowie muru. Tymczasem na jaw wychodzi, jak wielkie koszta poniesie Polska i Polacy.

Mur za ponad 1,5 miliarda i burzenie domów

Już wiadomo, że realizacja projektu kosztować ma 1,615 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda to samo postawienie muru, a pozostałe 115 milionów to koszt urządzeń technicznych. Co więcej, ustawa przewiduje... wywłaszczanie nieruchomości stojących w miejscach objętych projektem. Oznacza to, że część mieszkańców miejscowości przygranicznych może stracić swoje domy lub zabudowania gospodarcze!

W przypadku konieczności wywłaszczenia nieruchomości zastosowanie będą miały odpowiednio przepisy o wywłaszczaniu nieruchomości, przy czym Komendant Główny Straży Granicznej będzie mógł przystąpić do niezwłocznej realizacji inwestycji na danej nieruchomości w przypadkach określonych w ustawie o ochronie granicy państwowej - czytamy w projekcie.

Za każdą wywłaszczoną nieruchomość należeć się mają Polakom odszkodowania, nie wiadomo jednak, w jakiej dokładnie kwocie ("mają one odpowiadać rzeczywistej wartości wywłaszczanych nieruchomości" - czytamy), a do wypłaty ich zobowiązany będzie nie skarb państwa, a wojewodowie.

Co więcej, budowa muru nie będzie podlegać żadnym ograniczeniom, a Polacy nie będą mieli dostępu do szczegółowych informacji o inwestycji. W budowie muru nie będą bowiem obowiązywać przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, nie będzie wymagane uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń, decyzji, opinii czy uzgodnień. Nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych, a informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych bariery nie będą stanowić informacji publicznej i nie będą podlegać udostępnieniu w trybie odrębnych przepisów.

logo Tu się dzieje