18+

Ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś jej oglądać.

Copyright 2009-2019, Eurozet Sp. z o. o.

Polexit nadciąga

TSUE ogłosił wyrok ws. Polski. PiS wyprowadza nas z UE?!

15.07.2021  12:08
PiS wychodzi z Unii Europejskiej?
PiS wychodzi z Unii Europejskiej? Fot: Andrzej Hulimka/REPORTER

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że wprowadzony przez PiS system odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich sędziów łamie prawo Unii Europejskiej. Zdaniem europejskich sędziów Izba Dyscyplinarna SN nie gwarantuje bezstronności i niezależności. Polexit nabiera rozpędu?

Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił wyrok ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Jak się okazuje, stworzona przez PiS instytucja łamie unijne prawo oraz może być podatna na wpływy ze strony polityków.

Z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej - ogłosił TSUE.

Według Trybunału proces powoływania sędziów Izby Dyscyplinarnej w znacznym stopniu zależy od Krajowej Rady Sądownictwa, której "struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezawisłość może wzbudzać uzasadnione wątpliwości.

Polska łamie prawo UE

TSUE podkreśla, że izba stworzona przez PiS składa się tylko z nowych sędziów, kuszonych bardzo wysokimi wynagrodzeniami oraz znacznie większą autonomicznością w porównaniu z warunkami obowiązującymi w innych izbach.

Taki system mógłby zatem być wykorzystywany do politycznej kontroli orzeczeń sądowych lub nacisków na sędziów w celu wpłynięcia na ich decyzje i zagraża niezawisłości tych sędziów - orzekł Trybunał.

Eksperci podkreślają, że działania PiS wkrótce mogą nas sporo kosztować. Polsce grożą ogromne kary finansowe, a nawet utrata dotacji. Polexit staje się faktem?

Czytaj także
Przeczytaj więcej